Baze podataka kategorija

Podaci moraju biti negdje pohranjeni za to koristimo razne baze podataka ili neku vrstu memorije.

Glavna podjela baza podataka je na SQL(tablice) i NoSQL(key-value parovi), dobro došla su sva pitanja i diskusije o širim pojedinostima na ovu temu.