Design patterns

Kako strukturirati software? Pitanje je koje se pita većina programera kada razmišlja o izvedbi ili konceptu software-a.

Ova kategorija namijenjena je svim temama koje se tiču design pattern-a.