Layout (vanjski izgled) kategorija

Strukturiranje sadržaja software-a prema korisniku HTML, CSS, Dizajn, Template, Desktop, APP

Kategorija layout izdvojena izvan programskih jezika jer u suštini iako se već u nekim aspektima oblikovanja vizualnog dijela može programirati u raznim predprocesorima CSS-a i sl. dovoljna je široko područje za sebe.

Dobrodošle su sve diskusije, pitanja i slično vezane u spomenutoj domeni.