Provjera da li je metoda public ili protected

DA li postoji način da se provjeri da li je metoda klase public, protected i sl bez da se instancira objekt iz klase, znači samo klasa koja postoji.