Što je TypeScript generalno?

Kada sam se osobno prvi put sreo s Typescript-om i počeo programirati u njemu, jako me je zainteresiralo nešto što sam otkrio. I natjeralo me da promijenim dotadašnje mišljenje o “Client side” programskim jezicima ( programski kod koji se ne izvršava na serveru već se izvršava u Internet pregledniku ) i promijenim način programiranja.

TypeScript je Objektno Orjentirani Programski jezik koji je napravio i održava Microsoft.

URL: https://devblogs.microsoft.com/typescript/

Moglo bi se reći da je TypeScript je u stvari JavaScript na neki način, tj. u Typescript je superset Javascripta. Što bi značilo da kada pišemo u TypeScript programskom jeziku možemo koristiti baš sve značajke JavaScripta. Beneficije ovog programskog jezika su te da je objektno orijentiran i potpuno funkcionalan sa svojom sintaksom koja je slična C# ili Java-i. Možemo koristiti sve značajke i lijepe stvari donesene u pravilniku EcmaScript 6 i novije bez straha da ga neki od Internet preglednika (eng. Browser) neće podržavati. Zašto je to tako?

Nakon što napišemo program, funkciju ili skriptu u TypeScriptu moramo ga pretvoriti u JavaScript te ga Internet preglednik na dalje izvršava i procesuira kao JavaScript. Taj proces pretvorbe (eng. transcompile) je obavezan.

Postoje više takvih kompajlera koji se koriste za pretvorbu jedan od njih je Babel

Ta pretvorba tj kompajliranje se može raditi ručno, ali u produkciji se to ne radi ručno već postoje i lako se podesi automatika kada za primjer u editoru spremite datoteku TypeScripta ona se u pozadini kompajlira u datoteku JavaScripta. Samo za primjer Angular Framework to radi automatski bez da programer mora brinuti o tome.

I tako nožemo reći da je TypeScript potpuno objektno orjentiran i močan programski jezik koji možemo koristiti i u kojem možemo programirati ozbiljne i kompleksne projekte. A samim time kako sam već ranije spomenuo da je svaki JavaScript köd validan TypeScript köd stoga je programerima koji poznaju JavaScript dosta lakše krenuti sa TypeScriptom.

1 Like