Ukratko o Angular framework-u

Prvi doticaj sa Angular framework-om imala sam u samim počecima programiranja. Koristim se njime i dalje u radu na projektima vezano za izradu web aplikacija i veoma sam zadovoljna.

Ukratko, Angular je frontend framework kojeg je razvio Google. To je strukturalni farmework napravljen na JavaScript-u i služi kako biste mogli napraviti dinamične web aplikacije.
Dozvoljava vam da koristite standardni HMTL i CSS, ali isto tako proširuje mogućnosti HTML-a. Angular komponente su jako korisne, i relativno lako ih je koristiti.

Više o samom frameworku te njegovim mogućnostima možete vidjeti na službenoj stranici Angular-a: https://angular.io/docs

1 Like