Unit testing Angular - Karma, Jasmine

Ima li tko iskustva u praksi sa navedenim testovima? Planiram se posvetiti proučavanju test driven development-a u angularu. Izgleda mi kao da je teže implementairati na postojećoj aplikaciji koja je programirana bez da je uzeto u obzir da će ju se testrati unit testovima nego da se piše kako bi i trebalo, prvo test a onda code. Da li se i koliko promijenio način programiranja s upotrebom testova u odnosu na programiranje bez istih?